Zlecaj i odbieraj badania laboratoryjne próbek swoich produktów, śledź status zlecenia i konsultuj wyniki z laborantami. Korzystaj z dodatkowych usług dla firm chemicznych. Całkowicie online!
Obsługuj zamówienia od Klientów lub pośredników i zarządzaj całym procesem realizacji badań. Korzystaj z dodatkowych usług dla laboratoriów. Wszystko w jednym miejscu!
Uzupełnij swoją ofertę dzięki możliwości delegacji badań do innych laboratoriów. Pełna obsługa procesu zamówień i rozliczeń dostępna w Twoim panelu ajenta. Zobacz jakie to proste!

„ChemiaLAB to użyteczne narzędzie umożliwiające zarządzanie złożonymi procesami,
zapewnienie zgodność ze standardami oraz współpracą wielu jednostek.”

O ChemiaLAB

Innowacyjna platforma dla firm chemicznych i Laboratoriów diagnostycznych. Zlecaj badania, Obsługuj procesy w firmie, Korzystaj z dedykowanych usług.

ChemiaLAB to połączenie systemu (LIMS- Laboratory Information Management System) do obsługi i analiz procesów laboratoryjnych oraz platformy transakcyjno-zarządczej służącej do obsługi klientów – zlecania i odbierania badań, oferującej usługi dla laboratoriów oraz dla firm chemicznych zlecających badania, jak również podmiotów pośredniczących w wymianie tych usług.

Główne procesy jakie obsługuje ChemiaLAB to:

  • proces obsługi klienta
  • proces obiegu dokumentów
  • proces zarządzania zadaniami

ChemiaLAB jest wsparciem dla laboratoriów świadczących usługi badawcze, dla firm chemicznych w celu zlecania i kontroli przebiegu procesu zamówienia badań i zarządzaniu ich przedsiębiorstwem.

ChemiaLAB umożliwia pośrednictwo w sprzedaży i obsłudze zamówień dostarczanych do laboratoriów przez placówki agencyjne.

ChemiaLAB umożliwia automatyczną realizację procesu zamawiania i odbierania wyników badań, w tym: zlecanie badań, komunikację z laboratorium, odbieranie wyników oraz dokonywanie płatności za wykonane badania.

ChemiaLab nie wymaga żadnej instalacji. Wystarczy przeglądarka i dostęp do sieci Internet.

Jak działa ChemiaLAB

ChemiaLAB to wiele funkcji i prosta obsługa

  • automatyczna realizacja procesu zamawiania i odbierania wyników badań
  • dostęp do wielu usług pozainformatycznych
  • wsparcie całego procesu: od zlecania do rozliczenia zamówień
  • zarządzanie procesami wewnętrznymi firmy
  • zarządzanie sprzedażą dokonywaną przez pośredników
  • dostęp online: wystarczy przeglądarka i dostęp do sieci Internet
Zapytaj konsultanta